Kontakt

0905 279 324 info@bioeshop.sk

Zanechaj Správu

Ak máte akékoľvek otázky, námietky, alebo návrhy, prosím cíťte sa slobodný nás kontaktovať.

Písomná forma:

PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD.
vlado [zavináč] vladozlatos.com
eshop [zavináč] vladozlatos.com

PhDr. Ivan Mačura:
ivan.macura [zavináč] columbus.sk

Telefonická forma:

PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD. - 0904 140 305
PhDr. Ivan Mačura - 0905 279 324

Poštová forma:

ACTION&HEALTH,s.r.o.
Párovská 9, 949 01 Nitra
Slovakia

Číslo účtu:

2622 148 703 /1100 (Tatra Banka)
Sme platcovia DPH.

Miesto vyzdvihnutia balíkov osobne v Nitre v prípade problémov:

Zásielky nie je možné vyzdvihnúť osobne, ale v prípade že k tomu z nejakých príčin dôjde, tu sú informácie:

Pre lepšiu navigáciu cesty do skladu použite program Google Earth, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť TU
Pre presnú navigáciu do programu zadajte: Wilsonovo nábrežie 112, 949 01 Nitra, Slovakia

Pre zákazníkov e-shopu ACTION&HEALTH otvárame novú službu - zaplatený tovar si môžete v Nitre prevziať osobne - ušetríte poštovné. Postup pri objednávaní, zaplatení a prezvatí tovaru:

  1. Tak ako doteraz podľa pokynov na našom e-shope si objednáte a zaplatíte za tovar - naše výživové doplnky.
  2. Po elektronickom zaplatení objednaného tovaru + poštovného na náš účet zavoláte na telefónne číslo 0905 279 324, že si chcete prevziať tovar osobne.
  3. Telefonovať musíte asi hodinu pred prevzatím tovaru, dohodneme sa na približnom čase, kedy si prídete pre tovar.
  4. Tovar môžete prevzať sedem dní v týždni - aj v sobotu a nedeľu - denne od 7,30 hod. ráno do 20,00 hod. večer.
  5. Počas preberania  tovaru Vám vyplatíme v kovových peniazoch poštovné, ktoré ste elektronicky zaplatili spolu s tovarom.
  6. Súčasne dostanete aj vytlačenú faktúru za tovar + za poštovné.
  7. Tovar preberáte vonku pri bráne na ulici na adrese - PhDr. Ivan Mačura, Wilsonovo nábrežie 112, 949 01 Nitra - rodinný dom, pred ktorým sa dá vždy parkovať.
  8. Pozor - tovar sa nedá zaplatiť v hotovosti.

Ivan Mačura - 0905 279 324


Doprava poštových zásielok:

Podmienky pre dopravu balíkov a listov z nášho obchodu sa riadia smernicami Slovenskej Pošty, ktorá zastrešuje dopravu Vašich balíkov na Vašu uvedenú adresu.

Otváracie hodiny pôšt TU.

Zákaznícky servis Slovenskej Pošty TU.


Pokyny pri preberaní doporučeného listu alebo balíka. 

Úvodom podotýkam, že pri zaslaní asi 2 000 ks zásielok sme mali len dve reklamácie - pošta Stará Ľubovňa. Ale pre istotu... Ak máte pri preberaní tovaru pochybnosti o obsahu balíka (poškodený kartón alebo páska) skontrolujte za prítomnosti pracovníka pošty tovar s faktúrou. Pri zistení závad je pošta povinná spísať zápis o uplatnení nároku na škodu. Adresát má právo si na dodacej pošte uplatniť reklamáciu poškodenia zásielky najneskôr nasledujúci deň po jej prevzatí. 

  1. Doporučený list (do 2 kg) skontrolujte zrakom a aj hmatom. V prípade mechanického poškodenia vonkajšieho obalu listu (bublinková obálka alebo malá krabica) ihňeď spíšte reklamáciu - zápisnicu o poškodení resp. vykradnutí zásielky so zástupcom pošty. Ak je zásielka otvorená, v prítomnosti zástupcu pošty spíšte jej obsah. Môžete ho skontrolovať s faktúrou v zásielke.
  2. Ak preberáte balík (nad 2 kg), nikdy nepodpisujte jeho prevzatie bez toho, že by ste si overili, či je obal balíka poškodený. Ak je poškodený obal, v prítomnosti pracovníka pošty spíšte zápisnicu o poškodení obalu zásielky. Ak je zásielka otvorená, spíšte v prítomnosti pracovníka pošty zoznam o obsahu zásielky. 

V reklamácii presne popíšte názov a hmotnosť tovaru v zásielke - napr. WP 525 gr., Rybí olej.

Poškodenie môžete aj odfotografovať. 

My za Vás reklamáciu vybavíme.

Písomnú reklamáciu z Vašej pošty pošlite na adresu: 

PhDr. Ivan Mačura 
Wilsonovo nábrežie 112 
949 01 Nitra 

Scroll